ДНЗ №11 ”Берізка”, Ворзель
Київська область, Бучанський район

Звіт директора ЗДО

З В І Т

директора Ворзельського закладу дошкільної освіти комбінованого типу №11 «Берізка»

Якуніної Раїси Петрівни

ПО ПІДСУМКАМ РОБОТИ ЗА 2021 - 2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ПЕРЕД ПЕДАГОГІЧНИМ КОЛЕКТИВОМ ТА ГРОМАДСЬКІСТЮ

На виконання Національної доктрини розвитку освіти, п. 3 наказу Міністерства освіти і науки від 23.03.2005 № 178, Положення про дошкільний навчальний заклад, з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітою, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття і виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у навчальних закладах, що базуються на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації я, Якуніна Раїса Петрівна, директор Ворзельського закладу дошкільної освіти комбінованого типу №11 «Берізка», освіта повна вища педагогічна, педагогічний стаж 25 років , маю звання , звітую про основні напрямки своєї діяльності за 2021-2022 навчальний рік.

1. Організаційно-правові засади діяльності дошкільного навчального закладу.

Ворзельський заклад дошкільної освіти комбінованого типу №11 «Берізка» розпочав функціонування з 1946 року.

Заклад знаходиться у комунальній власності міста. Балансоутримувач – відділ освіти і науки Бучанської міської ради.

Заклад дошкільної освіти працює за п’ятиденним робочим тижнем. Режим роботи закладу 9 годин: з 8.00  до 17.00.

Діяльність закладу здійснюється у відповідності до Законів України: Конституції України, Закону України « Про освіту», Закону України « Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад, Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, Санітарного регламенту, Статуту ЗДО , Колективного договору та інших розпорядчих документів.

Головною метою діяльності дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, виконання вимог Базового компонента, забезпечення умов для ефективного проведення освітнього процесу, фізичного та психічного розвитку дітей.

Діяльність керівника дошкільного закладу направлена на вирішення освітніх, методичних, адміністративних, фінансових, господарських та інших питань, які виникають у процесі діяльності ЗДО.

2. Склад вихованців:

ЗДО має пристосоване приміщення.

За проектною потужністю дошкільний заклад розрахований на 80 місць для дітей віком від 2-х років до 6 років.

Комплектація груп дітьми в 2021-2022 навчальному році складала – 89 дітей.

Групи комплектуються за віковими ознаками (одновікові), відповідно до санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей в закладі дошкільної освіти з урахуванням батьківських запитів , за поданням батьками відповідних документів на комплектацію.

В ЗДО функціонували 4 вікові групи:

- 1 група для дітей раннього віку;

-1 група для дітей молодшого дошкільного віку;

- 1 група для дітей середнього дошкільного віку;

- 1 група для дітей старшого дошкільного віку.

Всі 4 групи укомплектовані згідно програмових та санітарно – гігієнічних вимог. ЗДО має музичну залу, кабінет музичного керівника та психолога, вчителя – логопеда, ігрові майданчики для всіх вікових груп, спортивний майданчик.

Середньомісячне відвідування до 24.02.2022 року складає 60 – 65% .

У 2021 році ЗДО прийняв 1 групу дітей раннього віку. У 2022 році до ЗОШ підуть 25 випускників ЗДО.

Станом на 1 червня 2022 року подано 39 заяв на влаштування дітей до ЗДО “Берізка” на 2022- 2023 навчальний рік.

3. Кадрове забезпечення

В закладі дошкільної освіти проводиться відповідна робота, направлена на забезпечення закладу кадрами.

Трудовий колектив налічує 28 працівників.

Із них : 11 – педагогічні працівники;

17 – технічний персонал .

Педагогічний процес у ЗДО «Берізка» забезпечують 11 кваліфікованих спеціалістів: директор та вихователь-методист, вчитель-логопед, практичний психолог,  два музичні керівники, інструктор з фізичного виховання та 6 вихователів. 73 % мають вищу педагогічну освіту, 27% - середню спеціальну освіту.

З них :

· вищу кваліфікаційну категорію – 3 педагоги

· першу кваліфікаційну категорію – 1 педагог

· кваліфікаційну категорію «спеціаліст» – 7педагогів

За період 2021 - 2022 навчального року атестовано 4 педагоги:

Єрмаковій Ю.М. встановлено кваліфікаційну категорію " спеціаліст I категорії";

Торшенко О.В., Якуніна Р.П. підтвердила кваліфікаційну категорію " спеціаліст вищої категорії";

Сорокіна Н.Ю.. підтвердила категорію " спеціаліст".

1 педагог пройшов  курси підвищення кваліфікації ( Бондар П.А.)

Вакансій педагогічних працівників на початок 2021 – 2022 навчального року було 0. На кінець року 0 .

В закладі працює 17 технічних працівників :  завідувач з господарства, 4 працівників харчоблоку і, кастелянка, 4 помічників вихователя, 3 сторожі, 1 двірник, робітник по обслуговуванню, прибиральниця , оператор газових котелень.

Працівники ЗДО отримують матеріальні заохочення ( премії) при наявності економії фонду заробітної плати .  Адміністрація закладу створює працівникам всі умови для плідної роботи.

4. Організація навчально-виховної роботи

 Заклад дошкільної освіти здійснює освітньо - виховну діяльність відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний заклад, Статуту ДНЗ, Базового компоненту дошкільної освіти, санітарного Регламенту. Зміст дошкільної освіти в межах Базового компоненту в ЗДО «Берізка» у 2020-2021 навчальному році визначався освітньою програмою «Дитина» (нова редакція). Поряд з тим ЗДО використовує інноваційні технології: розвивальні ігри , технологію Н.Гавриш, дослідницько – пошукову діяльність.

Протягом навчального року всі працівники ЗДО постійно підвищували педагогічну майстерність, приймаючи участь у роботі методичних об'єднань міста, педагогічних майстерень, педагогічних лабораторій. Форми роботи зв'язку з карантинними обмеженнями та воєнним станом переважно відбувались в режимі онлайн ( платформа ZOOM).

Науково-методичне зростання педагогічної майстерності вихователів забезпечили такі форми методичної роботи:

Педагогічні ради:

1. Про завдання діяльності колективу та пріоритетні напрямки створення іміджу сучасного дошкільного закладу (серпень 2021)

2. Сучасні підходи до розвитку творчих здібностей дошкільників (листопад, 2021)

3. Патріотичне виховання дошкільнят (у формі круглого столу, проблемна) ( травень, 2022)

4. Підсумки навчально-виховної роботи (травень, 2022)

Вихователем-методистом були надані рекомендації "Як стимулювати творчу активність дошкільників та розроблено пам'ятку "Як сприяти розвитку здібностей дітейНадані консультації:

- «Як побачити красу, або Ознайомлюємо дітей зі світом мистецтва» ;

- «Арт - терапія дошкільників - емоції творчості»;

- «Крок до творчості, або Розвиваємо здібності дитини».

 В листопаді місяці відбувся конкурс «Чарівні фарби, талановиті пальчики» . Конкурс був організований для сприяння розвитку творчих здібностей дітей дошкільного вікуз а допомогою нетрадиційних методів, засобів навчання, їх активності, ініціативності, покращенню ефективності роботи, організації сучасного, інноваційного, креативного середовища груп.

Проведені відкриті покази: педагоги ЗДО майстерно підготували і показали інтегровані заняття з використанням нетрадиційних технік зображувальної діяльності "Чарівні перевтілення" . На високому методичному рівні проведені заняття у таких вихователів: Бондар П.А., Торшенко О.В,, Сорокіної Н.Ю.

  У зв'язку з введенням воєнного стану та призупиненням функціонування ЗДО третю педагогічну раду проведено в травні 2022 року "Патріотичне  виховання дошкільнят". До педагогічної ради підготовлено директором міні - лекцію "Актуальність проблеми. Любов до Батьківщини в житті сучасної дитини", надано консультації вихователем - методистом "Патріотичне виховання дітей дошкільного віку та шляхи його здійснення", вихователі груп презентували міні - посібники "Патріотичний синквейн", які допомагають успішно активізувати словниковий запас, розвивати розумову діяльність, навчити дітей в ігровій формі за допомогою наочного матеріалу складати невеличкі віршики з 5 рядків.

  До третьої педагогічної ради, яка відбулася 31.03.2021 «Навчання дітей дошкільного віку складати розповіді за картиною» було підготовлено директором лекцію «Монологічна компетенція дітей дошкільного віку: форми та методи навчання (лінгводидактичний аспект)» , надано консультацію вихователем-методистом «Керівництво розповіддю за картиною» , вчитель-логопед на мовленнєвій гостині поділився з педагогами розвитком компонентів професійного мовлення вихователя, вихователі груп презентували навчально-дидактичні посібники , які допомагають успішно навчатися дітям в ігровій формі складати розповіді за картинами.

  Четверта педагогічна рада була проведена 19.05.2021 та присвячена підведенню підсумків освітньої роботи за рік. Педагогічний колектив прозвітував про пророблену роботу та затвердив план на літній оздоровчий період.

  Відповідно до річного плану в ЗДО були проведені у всіх вікових групах музичні свята та розваги. В цьому навчальному році вони проводилися без участі батьків в зв’язку з карантинними обмеженнями. У закладі проводилися виставки дитячих робіт, фотовиставки відповідно до річного плану роботи , в яких приймали участь всі групи ЗДО. Приємно бачити тісну взаємодію родин вихованців та ЗДО.

   Протягом року, з метою підвищення професійної майстерності педагоги займалися самоосвітою за індивідуальними планами. Вивчення науково-методичної літератури надало змогу педагогам підвищити свої теоретичні знання, розвивати індивідуальні особливості кожної дитини, здійснювати диференційований підхід.

   Впродовж 2021-2022 навчального року в нашому закладі продовжили функціонувати інклюзивна група: молодша  група «Сонечко». Для кожного з вихованців розроблено свою індивідуальну програму розвитку, на підставі заключень та рекомендацій ІРЦ, а також індивідуальний навчальний план. Кожні три місяці відбувається корекція навчального плану, відповідно до динаміки розвитку вихованців з ООП. Протягом всього періоду функціонування інклюзивних груп на базі груп №2, було придбано матеріали та посібники для організації ефективного інклюзивного середовища. Окремої ресурсної кімнати немає. Разом з тим було облаштовано ресурсний простір, який забезпечений усім необхідним. Є в групах місце для усамітнення, розвивальні ігри, навчальні матеріали тощо. Командою педагогічного супроводу інклюзивної освіти розроблено відповідну правову та методичну документацію, створено належні умови для розвитку та перебування дітей з особливими потребами в дошкільному закладі. Напрацьовано відповідне дидактичне наповнення для корекційно-розвивальної роботи з такими дітьми. Проведено відповідну роботу з педагогами інклюзивної групи : тренінги, семінари-практикуми. Поповнено розвивально-корекційне середовище дидактичними матеріалами, іграми, посібниками. Робота з батьками проводилася в дистанційному форматі: консультації, поради, рекомендації, звіти. Усі вихованці з ООП залучаються до всіх форм роботи в закладі, приймають активну участь у розвагах та святах. Активно проводиться індивідуальна робота з кожним із вихованців орієнтовно до їх потреб, а саме: соціалізація, розвиток комунікативних навичок, розвиток звуковимови та зв’язного мовлення, розвиток дрібної та загальної моторики, удосконалення навичок самообслуговування тощо. У всіх вихованців наявна позитивна динаміка розвитку. Діти навчилися взаємодіяти з соціумом та один з одним, адаптувалися до умов дитячого садочка.

  Впродовж періоду з 01.04.2022 по 16.05.2022року ЗДО, в зв’язку з впровадженням воєнного стану, перейшов на дистанційне надання освітніх послуг вихованцям. Був розроблений план проведення дистанційної роботи закладу в даний період, перспективні та календарні плани роботи з дітьми згідно вікових груп. Проводилася дистанційна методична та психологічна робота з педагогами згідно складених планів. Методичні матеріали, нормативно-правова документація, відео проведення занять висвітлювалися на сайті та фейсбуці закладу. Освітньо-виховна робота велася і через вайбер, програму ZOOM. Педагоги створювали відео звіти у вигляді фото колажів, колажів робіт дошкільників.

  Таким чином, річний план за 2021 – 2022 навчальний рік колективом ЗДО в основному виконаний, поставлені цілі досягнуті. В організації освітнього процесу на 2022 – 2023 навчальний рік плануємо працювати над такимизавданнями: -сприяти удосконаленню патріотичних почуттів, формувати розмовне мовлення дітей шляхом використання сучасних технологій, розвитку зв'язного мовлення, прозових та поетичних творів сучасних авторів, кращих зразків малих фольклорних жанрів;

- продовжувати роботу над формуванням сталого стилю життя у дітей дошкільного віку;

- формувати фізично розвинену особистість дитини, виховувати свідоме ставлення до здорового способу життя шляхом використання інноваційних технологій у фізкультурно-оздоровчій роботі ЗДО.

5. Система роботи щодо соціального захисту дитини.

  У нашому закладі виховуються 3 дітей з багатодітних родин, 2 дітей ВПО, 2 дитини , батьки яких є учасниками АТО, 2 дітей з ООП, одна дитина з інвалідністю.

Адміністрацією ЗДО розроблені певні заходи, а саме:

- надається методична і консультативна допомога сім'ям, забезпечується процес включення батьків у роботу з виховання, навчання та адаптації дитини;

- створено соціальний паспорт родин пільгових категорій.

6.Організація харчування

  Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей. Організація харчування ведеться відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 № 305 « Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» зі змінами від 28.07. 2021 № 786; Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах ( наказ МОН та МОЗ № 298/227 від 17.04.2006. За період 2021-2022 років за результатами перевірок Бориспільського міжрайонного управління ГУ Держпродспоживслужби в Київській області порушень санітарного стану приміщень та харчоблоку, невідповідності нормам калорійності харчування дітей не виявлено.

  Оснащення матеріально-технічної бази з організації харчування забезпечує оптимальні умови для прийому, зберігання, обробки і приготування продуктів харчування.

   В закладі складені примірні чотирьохтижневі меню на всі чотири сезони, які затверджені та узгоджені з начальником Бучанського міжрайонного управління ГУ Держпродспоживслужби в Київській області. Меню вивішується щодня увечері, щоб батьки могли напередодні ознайомитися з ним.

У закладі харчуються діти пільгових категорій:

безкоштовно:

діти із сімей ВПО – 2 ,

діти з ООП - 2;

50% від вартості харчування:

діти з багатодітних сімей –3.

  Питання організації харчування підлягають адміністративному та медичному контролю, результати обговорюються на виробничих нарадах, педагогічних радах.

7. Медичне обслуговування дітей

  В дошкільному закладі створено оптимальні умови для проведення медичної, профілактичної, фізкультурно - оздоровчої роботи. Медична й профілактично-оздоровча робота здійснюється відповідно до річного плану роботи закладу дошкільної освіти. З метою пропагування здорового способу життя в дошкільному закладі з дітьми та батьками проводиться санітарно-просвітницька робота. На постійному контролі у адміністрації ЗДО знаходиться дотримання санітарно-гігієнічних вимог до умов утримання дітей.

8. Управлінська діяльність директора ЗДО

  Директор ЗДО підпорядковується безпосередньо начальнику управління освіти і науки. У своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України « Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад, рішеннями Уряду, розпорядженнями засновника, наказами управління освіти і науки, правилами і нормами з охорони праці, Статутом закладу, Колективним договором. Безпосереднє керівництво здійснює управління освіти і науки Бориспільської міської ради. Управлінські рішення та дії керівника ЗДО були спрямовані на виконання таких завдань:

1. Організація діяльності колективу щодо надання освітніх послуг населенню відповідно до статуту дошкільного навчального закладу.

2. Комплектування груп на 1вересня 2021 – 2022 навчального року дітьми та кадрами.

4. Забезпечення умов для ефективного проведення освітнього процесу, фізичного та психічного розвитку дітей.

5. Організація харчування та медичного обслуговування дітей.

6.Вирішення освітніх, методичних, адміністративних, фінансових, господарських та інших питань, які виникають у процесі діяльності ЗДО.

7. Сприяння підвищенню кваліфікації педагогічних працівників

8. Створення сприятливого емоційно – психологічного клімату у колективі ЗДО.

9. Організація дистанційної роботи педагогічних працівників.

10. Організація різних форм співпраці з батьками.

11. Організація роботи інклюзивної групи.

12. Організація роботи чергових груп в умовах військового стану.

Колектив постійно працює над створенням позитивного іміджу нашого закладу. Цьому сприяє власний сайт, сторінка у фейсбук.

9. РОБОТА ПО ЗМІЦНЕННЮ МАТЕРІАЛЬНО - ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ЗДО

  У 2021-2022 навчальному році всі кошти направлені на створення належних умов перебування дітей у ЗДО, дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, забезпечення оснащення освітньо-виховного процесу.

Бюджетні надходження у 2021 році .

з яких:

Оплата праці

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар:

- канцтовари .

- миючі засоби

- посуд

- Фарба та матеріали для ремонту

- Серветки, туалетний папір

- Дезінфікуючі засоби

З бюджету розвитку витрачено кошти на заміну труб, батарей.

10. Організація роботи з сім’ями вихованців

  Взаємодія з сім’ями вихованців є одним з пріоритетних напрямків діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків в організації освітньо – виховної роботи з дітьми. Дошкільний заклад підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та навчання дітей. Педагогічний колектив використовував для цього різні активні форми співпраці :

- батьківські збори;

- індивідуальні консультації різних спеціалістів;

- виставки робіт дітей , батьків та вихователів,

- участь батьків у підготовці та проведенні свят ,

- круглі столи;

Онлайн – спілкування, спілкування з допомогою вайбер, спілкування у групах під час карантинних обмежень та військового стану.

11. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я дітей та працівників

  В закладі організовано триразове харчування дітей.

   Педагогічним колективом проводиться планомірна і систематична робота по забезпеченню безпеки життєдіяльності дітей. У річному плані роботи в розділі « Охорона життя і здоров’я дошкільників» розроблені заходи щодо попередження дитячого травматизму.

   Інформація висвітлена на сайті закладу. Вихователі в вайбері  для батьків вихованців розміщували цікаву інформацію з питань безпеки дитини: розвивальні мультфільми, відео-заняття, консультації он-лайн , пам’ятки тощо.

  Працівники ЗДО двічі на рік проходять медичний огляд.

  Працівники, які знаходяться в декретній відпустці, отримують із Фонду соціального страхування одноразову допомогу при народженні дитини і оплачувану відпустку для догляду за дитиною до 3-х років.

  Всі працівники, які хворіють, отримують згідно листків непрацездатності допомогу по тимчасовій втраті працездатності.

  Всі працівники мають щорічну відпустку з виплатою оздоровчих .

12. Соціальна активність дошкільного закладу

  Працівники дошкільного закладу займають активну соціальну життєву позицію та привчають дітей дошкільного віку розуміти соціальну значимість участі у заходах різного рівня.

  Ми вдячні всім батькам, які допомагають нам у проведенні ремонтних робіт у групах, на території ЗДО , придбанні іграшок, дидактичних матеріалів, створюють затишок та комфорт для дітей, все те, без чого неможливо надати якісну дошкільну освіту дітям .

  Колектив працює і буде працювати надалі згідно свого кредо

« Роби велике, поки воно ще мале, тому що, все велике починається з малого» ( Сенека) .

Логін: *

Пароль: *