ДНЗ №11 ”Берізка”, Ворзель
Київська область, Бучанський район

Сурганова Богдана Анатоліївна

   Відділ освіти Бучанської міської ради

 

                                                                                                                                           «ЗАТВЕРДЖЕНО»

                                                                                                                                          Директор  ЗДО №11 «Берізка»                        

                                                                                                                                           _________ Якуніна Р.П.

                                                                                                                                        Обговорено на засіданні

                                                                                                                                        методичної ради                                                  

                                                                                                                                         «_31_»____08_____2021 р.

 

 

 

ПРОГРАМА ГУРТКА З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

«Говоримо англійською»

(адаптована)

                                            

2 роки навчання

 

Керівник гуртка: Сурганова Б.А.

 

 

  Ворзель 2021

     Програма створена відповідно до програми розвитку дитини дошкільного віку   «Дитина» (рекомендованої Міністерством освіти і науки України, лист МОН України №1/11-16163 від 09.11.2015 р.) Київ 2016 р.

 

Пояснювальна записка

 

      Можливості іноземної мови як навчального предмета у реалізації стратегічної спрямованості дитячого садка на розвиток особистості воістину унікальні. Відомо, що дошкільний вік є сприятливим для засвоєння іноземної мови, так як у маленької дитини прекрасно розвинена довготривала пам'ять.

Справжня програма призначена для дітей середньої та старшої  груп дитячого садка (4-6 років). У цьому віці дитина здатна до більш або менш тривалої концентрації уваги, у неї з'являється здатність до цілеспрямованої діяльності, вона опановує достатнім лексичним запасом і запасом мовних моделей для задоволення своїх комунікативних потреб.

     У процесі оволодіння новим засобом спілкування у дітей формується правильне розуміння мови як суспільного явища, розвиваються їхні інтелектуальні, мовні та емоційні здібності. Навчаючи дітей дошкільного віку, слід вдаватися до частих змін видів діяльності дітей, враховуючи нестійкість уваги малюків. Дитина втомлюється не діяльністю, а її одноманітністю, і добре запам'ятовує тільки те, що для неї цікаво і викликає у неї емоційний відгук. Оволодіння іноземною мовою на елементарному рівні в дитячому саду виступає в якості першої сходинки у реалізації стратегічної мети навчального предмета «Іноземна мова». На даній ступені закладаються основи комунікативної компетенції. Ця програма спрямована на створення бази для подальшого вивчення іноземної мови в початковій школі.

     Актуальність програми - знання іноземних мов є невід'ємною потребою в сучасному світі. У зв'язку з цим виникає актуальність навчання мовам вже в дошкільному віці.

     Головними принципами програми є:

 • відповідність завданням освіти і виховання дітей дошкільного віку, насамперед збереження їх  фізичного і психічного здоров’я, послідовної гуманізації, демократизації та гуманітаризації освітньо-виховного процесу;
 • відповідність навчального матеріалу рівню анатомо-фізіологічного, психічного та інтелектуального розвитку дітей;
 • врахування рівня знання рідної мови і мовленнєвого розвитку дітей;
 • врахування пропедевтичного, підготовчого характеру вивчення іноземної мови у дошкільному навчальному закладі;
 • забезпечення ігрового характеру навчальної діяльності дітей під час навчання;
 • взаємопов’язане  (інтегроване) навчання видів мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння) та мовної підготовки, (фонетика, лексика, граматика);
 • інтеграція змісту і технології навчання

     Головна мета навчання іноземної мови у позашкільному навчальному закладі – формування в вихованців комунікативної компетенції, що забезпечується лінгвістичним, мовленнєвим і соціокультурним досвідом, узгодженим з їх віковими можливостями.

     Раннє навчання англійської мови -  це не вузько спрямована підготовка до іншомовного спілкування, не муштра методами імітації дітей, які віковим розвитком ще не підготовлені до довільного запам’ятовування незрозумілих слів, фраз та кліше. Навчання дошкільників англійської мови -  це передовсім система певним чином організованої педагогом цільової ігрової діяльності, що сприяє розвиткові і вихованню дитини, реалізації нею у процесі такої діяльності нагромадженого досвіду і сформованих якостей для засвоєння мінімізованого обсягу англомовних знань та вмінь. Тобто мета дошкільного навчання передбачає реалізацію виховних, розвивальних, освітніх та практичних цілей.

     Визначення мети навчання дошкільників англійської мови має для практики неформальне значення.

     Розвивальна, виховна, освітня цілі навчання набувають пріоритетного значення порівняно з практичною ціллю, а не навпаки. Процес навчання англійської мови має бути засобом соціалізації дитини, допомагати розкрити її особистий потенціал з урахуванням індивідуальних особливостей.

  Завдання (1-й рік навчання):

 • формувати первинні навички діалогічної і монологічної вимови англійською мовою;
 • розвивати мовленнєвий слух, пам'ять, увагу, мислення;
 • виховувати інтерес і повагу до культури інших народів;
 • викликати у дітей інтерес до вивчення англійської мови і підтримувати цей інтерес впродовж усього періоду навчання ;
 • цілеспрямовано навчати спілкування англійською мовою у межах комунікативного мінімуму, що пов'язаний зі світом дитинства;
 • залучати мовленнєвий досвід дітей спілкування рідною мовою для перенесення на спілкування англійською і навпаки;

      Завдання (2-й рік навчання):

 • збагачувати словниковий запас, розвивати навички діалогічної і монологічної вимови англійською мовою;
 • розвивати мислення та творчость;
 • виховувати інтерес і повагу до традицій і звичаїв інших народів на основі казок, потішок, приказок тощо;
 • актуалізувати у процесі навчання позитивні риси характеру, формувати новоутворення культури спілкування, прояви загальнолюдських моральних якостей;
 • ознайомлювати дітей з елементами соціокультури Великої Британії та США;
 • формувати ставлення до довкілля, що передбачає відкритість, толерантність, повагу до інших народів, виключає забобони, стереотипи, дискримінацію.

                                                                ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ГУРТКА

                                                                 „Говоримо англійською”

                                                                         І рік навчання
                                                            (діти дошкільного віку, 4-5 років)

1.

Давайте познайомимось

1.Привітання. Прощання.

  2 год.

    8

  год.

2.Знайомство.

  2 год.

3. Виконання команд.

  2 год.

4. Рахунок до 10

  2 год.

2.

Різні іграшки та ігри

1.Іграшки

  2 год.

    6

  год.

2. Дайте мені іграшку.

  2 год.

3. Я люблю свої іграшки.

  2 год.

3.

Домашні тварини

1. Домашні тварини.

  2 год.

    8

  год.

2. Це моя домашня тварина.

  2  год.

3. Кольори.

  2 год.

4. Якого кольору твоя тварина?- Коричнева

  2 год.

4.

Пори року

1. Пори року.

  2 год.

   14

  год.

2. Зараз зима.

  2  год.

3. Погода взимку.

  2 год.

4.Зимові свята.

  2 год.

5. Новорічна ялинка.

  2 год.

6. Зимові розваги.

  2 год.

7. Я люблю зиму.

  2 год.

5.

Дикі тварини та птахи

1. Дикі тварини

  2 год.

    8

  год.

2. Птахи.

  2 год.

3. Екзотичні тварини.

  2 год.

4.Ходімо до зоопарку.

  2 год.

6.

Я про себе

1. Я хлопчик/дівчинка.

  2 год.

   12

  год.

2. Моє/її/його ім’я.

  2 год.

3. Мені/йому/їй 5 років.

  2 год.

4. Я живу у Ворзелі.

  2 год.

5. Я живу на вулиці Шевченко.

  2 год.

6. Розповідь про себе.

  2 год.

7.

Моя родина

1.Родичі.

  2 год.

    8

  год.

2.Я маю маму, тата…

  2 год.

3.Мою маму звуть ...

  2 год.

4.Це моя родина.

  2 год.

8.

Фрукти та овочі

1.Фрукти.

  2 год.

    8

  год.

2.Овочі.

  2 год.

3.Колір фруктів  та овочів.

  2 год.

4.Ходімо в супермаркет.

  2 год.

 Зміст програми

(середня группа)

Розділ 1

 Давайте познайомимось(3,5 год.)

Познайомити дітей з іграшковими друзями.  Введення нових лексичних одиниць з теми (Hello/ Hi! Goodbye! Good morning! Good afternoon! Good evening! Good night! What is your name? My name is…Ho old are you? I am…) та деяких виразів загального вжитку  Stand up! Sit down! Look! Listen! Вчити дітей вітатися, прощатися, знайомитися, говорити їх вік.

Розділ 2

Іграшки та ігри  (2,5 год.)

Введення нового матеріалу з теми (a toy, a box, a train, a ball, a doll, a teddy, a puzzle, a car). Вчити називати іграшки, відповідати на питання про них, говорити які іграшки подобаються.

Розділ 3

 Домашні тварини (3,5 год.)

Введення нових лексичних одиниць з теми (a cat, a dog, a pig, a cow,a goose, a horse). Вчити називати домашні тварини їх колір, говорити які домашні тварини подобаються, рахувати домашніх тварин.

Розділ 4

Пори року (6 год.)

Введення лексичних одиниць з теми (winter, spring, summer, autumn, snowy, frosty, slippery, cold, windy, New Year, Christmas Tree, bells, stars, balls). Вчити називати пору року. Описувати погоду взимку. Вчимося розповідати чим прикрашати новорічну ялинку та які є зимові розваги.

Розділ 5

Дикі тварини та птахи (3,5 год.)

Введення нових лексичних одиниць з теми (a bird, a parrot, a bee, a giraffe, a zebra, a monkey, an elephant, a crocodile). Вчити називати диких, екзотичних звірів, птахів. Відповідати на питання хто це. Описувати колір тварин.

Розділ 6

Я про себе (5 год.)

Введення нових лексичних одиниць з теми (a boy, a girl, live in, street, I’m 5). Вчити розповідати про себе (хлопчик чи дівчинка), скільки років , де живеш.

Розділ 7

Моя родина (3,5 год.)

Введення нових лексичних одиниць (mother, father, sister, brother, grandmather, grandfather). Вчити розповідати про членів родини та називати їх імена. Розвивати у дітях сімейні цінності.

Розділ 8

Фрукти та овочі (3,5 год.)

Введення нових лексичних одиниць (a pear, an apple, an orange, a lemon, a plum, a cucumber, a tomato, a potato) . Вчити називати фрукти та овочі, їх колір.

 

                                                              ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ГУРТКА

                                                                „Говоримо англійською”

                                                                       ІІ рік навчання
                                                           (діти дошкільного віку,
5-6 років)

1.

Я – Українець

1. Я живу в Україні.

  2 год.

    8

  год.

2. Наша культура.

  2 год.

3. Рідна мова.

  2 год.

4. Україна – європейська країна.

  2 год.

2.

Їжа

1.У супермаркеті.

  2 год.

    6

  год.

2. Ми купуємо продукти.

  2 год. 

3. Фрукти та овочі.

  2 год.

3.

Подорож у казку

1. Попелюшка.

  2 год.

    8

  год.

2. Кіт в чоботях.

  2 год. 

3. Спляча красуня.

  2 год.

4. Три ведмеді.

  2 год.

4.

Частини тіла

1. Я прокидаюся.

  2 год.

   14

  год.

2. Я вмиваюся.

  2 год.

3. Я купаюся.

  2 год.

4.Я чищу зуби.

  2 год.

5. Я снідаю.

  2 год.

6. Я йду до дитячого саду.

  2 год.

7. Я люблю / не люблю.

  2 год.

5.

Свята, відпочинок, розваги.

1. Різдво.

  2 год.

    8

  год.

2. Новий рік.

  2 год.

3. Великдень.

  2 год.

4. День народження.

  2год.

6.

Погода і природа

1. Весна.

  2 год.

    12

  год.

2. Літо.

  2 год.

3. Осінь.

  2 год.

4. Зима.

  2 год.

5. Погода.

  2 год.

6. Тварини.

  2 год.

7.

Одяг, взуття

1. Одяг хлопчика.

  2 год.

     8

  год.

2. Одяг дівчинки.

  2 год.

3. Я одягаю.

  2 год.

4. Якого кольору одяг?

  2 год.

8.

Мій будинок

1.Я маю кімнату.

  2 год.

    8

  год.

2.Це мій будинок.

  2 год.

3.Меблі.

   2 год.

4.Рахуємо меблі в кімнаті.

                   2 год.

  

                                                                                                 Зміст програми

           (старша группа)

Розділ 1

 Я - Українець(4 год.)

Ознайомити дітей з поняттями «українська культура, нація, мова, європейська країна».  Введення нових лексичних одиниць з теми (Ukraine, nation, culture, language, European county) та деяких виразів загального вжитку   ( I live in Ukraine, I am Ukrainian). Вчити дітей поважати українську мову та культуру, пишатися Україною.

Розділ 2

Їжа (3 год.)

Введення нового матеріалу з теми (bread, sausage, fish, cheese, butter, meat, a sweet, a cake, an ice-cream, milk, coffee, tea, juice; we buy…, we go to the supermarket). Вивчити лексико-граматичний зразок «I like…». Вчити вживати зазначені лексичні одиниці в граматичній конструкції «there are…» та описувати фрукти та овочі за кольором та розміром.

Розділ 3

 Подорож у казку (4 год.)

Введення нових лексичних одиниць з теми (Cinderella, The Cat in High Boots, The Sleeping Beauty, Three Bears). Вчити дошкільнят називати улюблену казку та головних героїв. Розвивати творчі навики у дітей.

Розділ 4

Частини тіла. (7 год.)

Введення лексичних одиниць з теми: a head, a nose, an eye, an ear, a mouth, a body, an arm, a leg та деяких сталих виразів: I get up, I wash my face, I brush my teeth, I eat my breakfast, I go to the kindergarten. Розвивати комунікативні навики у  дітей.

Розділ 5

Свята, відпочинок, розваги (4год.)

Введення нових лексичних одиниць з теми (Christmas Day, New Year, Easter, Happy Birthday). Навчити дітей розповідати про свята, використовуючи наступні англійські слова: Сhristmas Tree, firework, painted eggs, Easter bread, present. Вчити дітей називати улюблене свято.

Розділ 6                                                                                     

Погода і природа (6 год.)

Введення нових лексичних одиниць з теми (winter, spring, summer, autumn; snow, sun, cloud, rain; wild and domestic animals).   Вчити дітей називати улюблену пору року та описувати її. Навчити дітей розрізняти які тварини живуть на фермі, а які – в зоопарку.

Одяг, взуття (4 год.)

Введення нових лексичних одиниць (a dress, a skirt, a blouse, a shirt, trousers, jeans, a jacket, a sweater, a coat, a scarf, a sock, a hat, a cap). Вчити дітей розповідати який одяг носить хлопчик,а який - дівчинка.

Розділ 8

Мій будинок (4 год.)

Введення нових лексичних одиниць (a flat, a house, a window, a balcony, a door, a room, a kitchen, a living-room, a bedroom, a bathroom, a table,  chair,  a sofa, a bed, a wardrobe, a desk, a TV-set, a lamp, a fridge). Навчити дошкільнят називати предмети,які знаходяться в його кімнаті, порахувати та назвати колір меблів. Вчити дітей називати які кімнати є в будинку та що роблять в кожній з них.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Логін: *

Пароль: *