ДНЗ №11 ”Берізка”, Ворзель
Київська область, Бучанський район

Кириєнко Олеся Михайлівна

          06.02.2024                                                                                                                                                                           «ЗАТВЕРДЖЕНО»

                                                                                                                                            Директор

                                                                                                                    Ворзельського ЗДО №11 «Берізка» 

                      

                                                                                                                               _________ Якуніна Р.П.

                                                                                

                                                                                                                                  5 лютого  2024 рік

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

занять по підгрупам вчителя-логопеда ЗДО №11 Кириєнко О.М. на 2024 р.

 

ЗАНЯТТЯ 1.

«ОРГАНИ МОВЛЕННЯ»

Лексична тема: «Про себе. Людина. Родина»

Мета: 1. Вчити дітей називати і показувати частини тіла органи артикуляції. 2. Орієнтуватися в особистому тілі. 3. Розвивати кін естетичні відчуття. 4. З’ясувати рівень розуміння простої та ускладненої інструкції. 5. З’ясування рівня розвитку загальної дрібної та артикуляційної моторики дітей.

 

ЗАНЯТТЯ 2.

«НЕМОВЛЕННЄВІ ЗВУКИ»

Мета: 1. Розвиток культури слуху, виховання уміння слухати та диференціювати звуки. 2. Вчити визначати джерело звуку. 3. Вчити відтворювати темпо-ритмічні комбінації.

4. закріплення поняття «звук». 5. Створення гарного настрою та зацікавленості дітей до навчання.

Заняття 3.

«ОВОЧІ»

Лексична тема: «Рання осінь. Праця в полі, на городі. Овочі.»

Мета:1. Закріплення та уточнення контекстуального значення слова (іменників, що позначають ряди однорідних предметів – овочі). 2. Практичне засвоєння категорії числа іменників чоловічого роду (кабачок – кабачки, помідор – помідори). 3. Закріплення вживання та розуміння прийменників під, у, на, над. 4. Розвиток розуміння  смислових зв’язків між словами у реченні шляхом відповіді на запитання до різних його членів. 5. Розвиток абстрактного мислення, відгадування загадок.

ЗАНЯТТЯ 4.

«МОВЛЕННЄВІ ТА НЕМОВЛЕННЄВІ ЗВУКИ»

Мета: 1. Закріпити знання дітей про не мовленнєві звуки. 2. Розвивати почуття ритму. 3. Уточнити поняття «мовленнєві звуки», вчити відокремлювати мовленнєві звуки від не мовленнєвих. 4. Закріпити поняття «живі та неживі» звуки. 5. Закріпити поняття «ряд». 6. Дати елементарні знання про слова. 7. Розвивати правильне діафрагмальне дихання.

ЗАНЯТТЯ 5.

«ФРУКТИ»

Лексична тема:  «Праця в саду. Фрукти»

Мета: 1. Збагатити словник дітей назвами фруктів і фруктових дерев. 2. Закріпити та уточнити категоріальне значення слова (прикметників, що означають ряди однорідних якостей і властивостей: розмір, колір, форма). 3. Практичне засвоєння  граматичної категорії числа іменників жіночого  роду. 4. Практичне засвоєння числівників у поєднанні з іменниками.5. Закріплення понять «великий-маленький». 6. Закріплення антонімії. 7. Розвиток зв’язного мовлення – складання описової розповіді за планом-схемою.

ЗАНЯТТЯ 6.

«ЗВУК [А]»

Мета: 1. Активізація мовленнєвої діяльності. 2. Розвиток зорової уваги, загальної та артикуляційної моторики. 3. Розвиток фонематичного слуху. 4. Розвиток мовленнєвого дихання та сили голосу.5. Закріплення граматичної категорії «рід». 6. Розвиток зв’язного мовлення – складання речень з 3-4 слів зі сполучником і.

 

ЗАНЯТТЯ 7.

«САД – ГОРОД»

Закріплення  по лексичним темам : «Фрукти. Овочі»

Мета: 1. Закріплення лексичних знань по пройденим темам.2. закріплення навичок орієнтування на обмеженій площині. 3. Розвиток логічного мислення. 4. Сенсорики. 5. Удосконалення граматичних навичок – словотвір «іменник – прикметник». 6. Розвиток дрібної моторики.

ЗАНЯТТЯ 8.

«ЗВУК [У]»

Мета: 1. Активізація мовленнєвої діяльності, розвиток зорової уваги і сприйняття фонематичного слуху, загальної тонкої артикуляційної моторики, сили та м’якої атаки голосу. 2. Опанувати елементами грамоти (учити розрізняти терміни «звук – склад – слово». 3. Формувати уявлення про звуковий склад ряду (запам’ятати ряд голосних звуків).4. ознайомлення з літерою У.

ЗАНЯТТЯ 9.

«РОЗМІШАЛА ФАРБИ ОСІНЬ»

Лексична тема: «Золота осінь. Ліс. Ягоди»

Мета: 1. Розширення знань дітей про природу рідного краю. 2. Ознайомлення із багатозначністю слів. 3. Удосконалення граматичного боку мовлення: правильне вживання прийменників під, із, за, у. 4. Закріплення навичок словотвору. 5. Розвиток зв’язного мовлення – вчити будувати прості поширені речення за даним початком. Складати міні-розповідь за опорними схемами.

ЗАНЯТТЯ 10.

«ЗВУК [О

Мета: 1. Розвивати сприйняття мовлення: слухову увагу та мовленнєвий слух (фонематичний та ритмічний слух, сприйняття темпу, сили голосу, тембру мовлення). 2. Розвиток артикуляційного апарату. 3. Опанувати елементами грамоти (умовна позначка голосного).4. вміти запам’ятовувати та відтворювати ряд звуків. 5. Ознайомлення із літерою.

ЗАНЯТТЯ 11.

«Дерева. Кущі».

Лексична тема: «Дерева. Кущі»

Мета: 1. Продовжувати формувати уявлення дітей про живу природу, збагачувати знання дітей про рослинність рідного краю. 2. Розвиток граматичного боку мовлення: правильне вживання іменників і утворених від них прикметників в множині та однині, узгоджувати іменник та числівник.3. розвиток фізіологічного та мовного дихання. 4. Розвивати увагу, пам'ять. 5. Формування позитивного настрою та емоцій.

ЗАНЯТТЯ 12.

«ЗВУК [Е

Мета: 1. Розвиток слухової уваги та мовленнєвого слуху (фонематичний , звуковисотний, ритмічний). 2. Розвиток артикуляційного апарату. 3. Опанування елементами грамоти (визначити позицію одного звука серед ряду інших звуків за допомогою умовної позначки). 4. Розвиток мислення, уваги, пам’яті. 5. Ознайомлення із літерою.

 

        ЗАНЯТТЯ 13.

    «ПЕРЕЛІТНІ ПТАХИ»

Лексична тема: «Перелітні птахи»

Мета: 1. Розширення знань дітей про птахів. 2. Закріплення антонімії. 3. Закріплення вживання у мовленні прикметників. 4. Засвоєння навичок словотвору. 5.Розвиток фонематичних процесів. 6. Розвиток уваги, мислення, швидкості реакції.

           ЗАНЯТТЯ 14.

             «ЗВУК [М]»

Мета: 1. Розвиток фонематичних процесів (слуху, сприймання , синтезу, аналізу).2. Розвиток артикуляційного апарату.3. Закріплення навичок звукового аналізу прямих та обернених складів., читання та написання їх. 4. Вчитись перетворювати слова. 5. Розвиток пам’яті, уваги, інтелекту.

        ЗАНЯТТЯ 15.

         «ДИКІ ТВАРИНИ»

Лексична тема: «Дикі тварини»

Мета: 1. Закріплення контекстуально зумовленого значення слова «бідний». 2. Закріплення синонімії та антонімії. 3. Практичне засвоєння суфіксів іменників зі зменшувально-пестливим значенням (-очк-,-ечк-).4. закріпити навички утворення кличної форми. 5. Удосконалювати інтонаційну виразність мовлення під час складання описової розповіді.

ЗАНЯТТЯ 16.

«ЗВУК[ Н], ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ [М-Н

Мета: 1. Розвиток фонематичних процесів (слуху, сприймання, синтезу, аналізу).2. Формування слухового контролю на матеріалі, що містить близький за акустико-артикуляційними ознаками звуки. 3. Закріплення навичок звукового аналізу прямих та обернених складів., читання та написання їх. 4. Вчитись перетворювати слова. 5. Розвиток пам’яті, уваги, інтелекту.

             ЗАНЯТТЯ 17.

              «ЗООПАРК»

Лексична тема: «Зоопарк, екзотичні тварини».

Мета: 1. Розширити лексичні межи, збагатити словник дітей. 2. Корекція граматичної сторони мовлення (навички словотворення і словозміни, узгодження закінчень іменників і числівників, розуміння і вживання прийменників). 3. Розвиток пам’яті, уваги, мислення. 4. Розвиток зв’язного мовлення (переказ і складання розповіді за сюжетним малюнком). 5. Автоматизація звука Л в зв’язному мовленні.

            ЗАНЯТТЯ 18.

«ЗВУК [В], ПОНЯТТЯ «СЛОВО»

Мета: 1. Розвиток чіткої артикуляції. 2. Розвиток фонематичних процесів (сприймання, синтезу). 3.Закріплення поняття «слово».4. Звуковий аналіз слова із 3-х звуків. 5. Ознайомлення із літерою, попередження дисграфії.

 

ЗАНЯТТЯ 19.

«КОГО ВЕЗУТЬ У ЗООПАРК»

Лексична тема: «Тварини дикі. Зоопарк»

Мета: 1. Розширити лексичні межи, збагатити словник дітей. 2. Корекція граматичної сторони мовлення (навички словотворення і словозміни, узгодження закінчень іменників і числівників, розуміння і вживання прийменників). 3. Розвиток пам’яті, уваги, мислення. 4. Розвиток зв’язного мовлення (переказ і складання розповіді за сюжетним малюнком). 5. Орієнтація в просторі.

ЗАНЯТТЯ 20.

«ЗВУК [Ф], ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ [В-Ф]»

Мета: 1. Виховання чіткої артикуляції. 2. Розвиток фонематичних процесів (слуху, уваги, синтезу).3. розрізнення слів-паронімів.. 4. Закріплення понять «слово-назва предмета», «живі та неживі» предмети. 5. Ознайомлення із літерою, попередження дисграфії.

ЗАНЯТТЯ 21.

«ПРИЙМЕННИКИ»

Лексична тема: «Дружна сім’я – родина майбутнє України»

Мета: 1. Вчити розрізняти прийменники В, НА,ПІД, НАД, З-ПІД. 2. Правильно їх вживати з іменниками в родовому відмінку. 3. Вчити дітей аналізувати речення і складати його схему. 4. Складати розповідь за сюжетним малюнком.

ЗАНЯТТЯ 22.

«ЗВУК [Б], ПОНЯТТЯ «СЛОВО»

Мета: 1. Розвиток чіткої артикуляції. 2. Розвиток  фонематичних процесів (сприймання, синтезу, аналізу). 3. Закріплення поняття «слово». 4. Звуковий аналіз слова із 4-х звуків. 5.Ознайомлення із літерою, попередження дисграфії.

ЗАНЯТТЯ 23.

«ЗИМА. ЗИМОВІ РОЗВАГИ»

Лексична тема: «Зима. Зимові розваги.»

Мета: 1. Розвиток мовленнєвого та фізіологічного дихання. 2. Розвиток сенсорних аналізаторів. 3. Розвиток зв’язного мовлення. 4. Розвиток загальної та дрібної моторики. 5.розвиток логічного мислення.

ЗАНЯТТЯ 24.

ЗВУК [П]. ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ [Б-П]

Мета: 1. Виховання чіткої артикуляції. 2. Розвиток фонематичних процесів (слуху, уваги, синтезу). 3. Розрізнення слів-паронімів. 4. Закріплення поняття «слово-назва предмета», «живі та неживі» предмети. 5. Ознайомлення із літерою, попередження дисграфії.

 

 

ЗАНЯТТЯ 25.

«ЗВУК [Д]. ПОНЯТТЯ «ДЗВІНКИЙ»

Мета: 1. Розвиток фонематичних процесів. 2. Синтез слів із 3-х звуків. 3.Удосконалення навичок читання прямих та обернених складів. 4. Вивчення поняття «дзвінкий» звук. 5. Розвиток зв’язного мовлення.

ЗАНЯТТЯ 26.

«ОДЯГ. ВЗУТТЯ. ГОЛОВНІ УБОРИ»

Лексична тема: «Одяг. Взуття. Головні убори»

Мета: 1. Розширення знань про одяг. Взуття. Головні убори. Про їх призначення, частини, закріплення узагальнення. 2. Удосконалення граматичної будови мовлення – утворення іменників у множині та ласкавій формі, закріплення навичок словотвору. 3. Закріплення антонімії. 4. Розвиток зв’язного мовлення.

ЗАНЯТТЯ 27.

«ЗВУК  [Т]. ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ [Д-Т]»

Мета: 1. Закріплення звуко-буквеного аналізу. 2. Розвиток фонематичних процесів. 3. Збагачення словника. 4. Диференціація Д-Т в словах. віршах. 5. Розвиток уваги. Мислення.

ЗАНЯТТЯ 28.

«ПРИЙМЕННИКИ НАД - ПІД»

Лексична тема: «Народні традиції. Свята»

Мета: 1. Вчити розрізняти прийменники. 2. Правильно їх вживати з іменником в орудному відмінку. 3. Уважно роздивлятися малюнки та їх порівнювати. 4. Складати схеми речень. 5. Орієнтуватись на листі паперу.

ЗАНЯТТЯ 29.

«СВІТ ЧАРІВНОЇ КАЗКИ»

Лексична тема: «Маленькі казкарі»

Мета:  1. Поглибити знання дітей про українську народну та світову казку. 2. Розвивати пам'ять, цікавість дітей, спостережливість. 3. Розвиток фонематичного сприймання. 4. Описувати предмети і впізнавати за описом. 5.утворення слів за допомогою зменшувально-пестливих суфіксів. 6. Закріплення антонімії. 7. Розвиток зв’язного мовлення.

ЗАНЯТТЯ 30.

«ПРИЙМЕННИК З-ПІД»

Лексична тема: « Різдво. Традиції. Святкування»

Мета: 1. Ознайомлення дітей з прийменником З-ПІД та його схемою. 2. Вправляти у вживанні прийменника з-під з іменником в родовому відмінку. 3. Вчити складати речення за схемами.4. Розвиток уваги, уяви та мислення.

 

 

              ЗАНЯТТЯ 31.

«ЗВУК  [Г]»

Мета: 1. Виховання та закріплення правильної артикуляції. 2.Ознайомлення із літерами. 3. Розвиток фонематичних процесів (слуху, уваги, аналізу). 4. Розвиток мислення, пам’яті. 5. Розвиток загальної та дрібної моторики.

1. Розвиток сприйняття мовлення: слухової уваги та мовленнєвого слуху . 2 . розвиток артикуляційного апарату. 3. Опанування елементами грамоти – вчити розуміти терміни «слово», «склад». 4. Розвивати фонематичне сприймання,  уявлення, елементарні навички фонем. Аналізу та синтезу. 5. Вживати слова з цими звуками під час виконання практичних ігрових вправ.

ЗАНЯТТЯ 32.

«ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ПРИЙМЕННИКІВ З-ПІД –  З»

Лексична тема: «Здорове тіло – здоров’я дитини»

Мета: 1. Вчити розрізняти прийменники З - ПІД та З. 2. Правильно їх вживати з іменниками в родовому відмінку. 3. Вчити дітей аналізувати речення і складати його схему.

 

ЗАНЯТТЯ 33.

«ПРИЙМЕННИК НА»

Лексична тема: «Різдво. Традиції»

Мета: ознайомлення дітей з прийменником НА, його схемою . навчити чути у мовленні. Навчити складати речення. з прийменником НА.

ЗАНЯТТЯ 34.

«ПРИЙМЕННИКИ»

Мета: 1. Закріплення навичок вживання всіх прийменників. 2. Розвиток зв’язного мовлення – складати речення з прийменниками та будувати їх схеми. 3. Удосконалити навички читання малюнкових речень. 4. Переказ текстів ланцюжком.

ЗАНЯТТЯ 35.

«ЗВУК [Х], ПОНЯТТЯ СЛОВО-НАЗВА»

Мета: 1. Закріплення артикуляції звука. 2. Розвиток фонематичних процесів (аналізу, слуху, уваги). 3. Ознайомлення із літерою. 4. Вивчення «поняття слово-назва». 4. Розвиток уваги, пам’яті, мислення.

 

ЗАНЯТТЯ 36.

«ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ»

Лексична тема: «Продукти харчування. Страви»

Мета: 1. Розширення лексичних знань. 2. Правильно вживати дієслова, сполучаючи їх з іменниками. 3.Формування синтагматичних зв’язків слів (дієслово + іменник у знахідному відмінку без прийменника). 4. Розвиток зв’язного мовлення. 5. Утворення прикметника від іменника

             ЗАНЯТТЯ 37.

«ПРИЙМЕННИК В (У)»

Мета: 1. Ознайомлення дітей з прийменником та його схемою. 2. Правильно вживати з іменником. 3. Збагатити словник, правильно вживати слово «класти». 4. Працювати за схемами речення.

               ЗАНЯТТЯ 38.

«ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ПРИЙМЕННИКІВ В (У) - НА»

Мета: 1. Розрізняти прийменники В (У) - НА, правильно вживати з іменником. 2. Вправляти у складанні речень з маленькими словами. 3. Складати схеми речень.

               ЗАНЯТТЯ 39.

              «КОМАХИ»

Мета: 1. Розширення лексичних меж. 2. Розвиток логічного мислення, пам’яті. 3. Орієнтація в просторі. 4. Засвоєння присвійності. 4. Узгодження іменника з числівником. 5. Переказ казки.

 

         ЗАНЯТТЯ 40.

«ПРИЙМЕННИК ЗА»

Мета: 1. Правильно вживати прийменник ЗА з іменником  в орудному відмінку. 2. Складати речення за малюнком з прийменником. 3. Розвиток фонематичного слуху.

              ЗАНЯТТЯ 41.

                  «РИБИ»

Лексична тема: «Життя на воді та на землі»

Мета:1. Ознайомлення з природою водоймищ та узбережжя. 2. Складати прості поширені речення з опорою на наочність. 3. Формування слухового контролю за звуковим оформленням ізольованого слова. 4. Формування художньої виразності мовлення, вдосконалення граматичної правильності.

               ЗАНЯТТЯ 42.

         «ПРИЙМЕННИК ДО»

Мета: 1. Ознайомлення з прийменником До та його схемою. 2. Вживати правильно з іменником у давальному відмінку. 3. Збагатити словниковий запас за допомогою словотвору суфіксального. 4. Розвиток зв’язного мовлення.

ЗАНЯТТЯ 43.

 

«ЗВУК [Х], СЛОВО-НАЗВА»

 • 1. Розвиток сприйняття мовлення: слухової уваги та мовленнєвого слуху. 2 . Розвиток артикуляційного апарату. 3. Опанування елементами грамоти – вчити розуміти терміни «слово», «склад». 4. Розвивати фонематичне сприймання,  уявлення, елементарні навички фонем. Аналізу та синтезу. 5. Вживати слова з цими звуками під час виконання практичних ігрових вправ.

ЗАНЯТТЯ 44.

 

 •  

Лексична тема: «Предмети побуту та вжитку. Посуд»

 • 1. Розширення лексичних знань. 2. Правильно вживати дієслова, сполучаючи їх з іменниками. 3.Формування синтагматичних зв’язків слів (дієслово + іменник у знахідному відмінку без прийменника). 4. Розвиток зв’язного мовлення. 5. Утворення прикметника від іменника.

 

ЗАНЯТТЯ 45.

 

«ЗВУК [К]»

 • 1.Розвиток фонематичних процесів (слуху, аналізу, сприймання, уяви). 2. Виховання правильної артикуляції. 3. Закріплення лексичних знань по темам «Посуд» та  «Продукти харчування». 4. Розвиток зв’язного мовлення – складати прості розповсюджені речення зі сполучником «і». 5. Закріплення вживання прийменників.

 

ЗАНЯТТЯ 46.

 

 •  

Лексична тема: «Предмети побуту та вжитку»

 • 1. З’ясувати та активізувати словниковий запас дітей по лексичній темі. 2. Вчити зіставляти та порівнювати предмети. 3. Удосконалення граматичного строю мовлення – утворення іменників в родовому відмінку, утворення відносних прикметників, узгодження іменників з прикметниками у значенні матеріалу, вживання всіх частин мови з прикметниками. 4. Розвиток зв’язного мовлення – складати описову розповідь про меблі.

 

            ЗАНЯТТЯ 47.

«ЗВУКИ [С СЬ], «слово-дія»

 • 1. Розвиток сприйняття мовлення, слуху, уваги та мовленнєвого слуху. 2. Розвиток артикуляції та мовлення, дихання, чіткої дикції. 3. Опанувати елементами грамоти – розуміти термін «слово-дія», вживати їх у практичних та ігрових вправах. 4. Формувати уявлення про твердість та м’якість – використовувати під час аналізу.

             ЗАНЯТТЯ 48.

«ТРАНСПОРТ.ПРОФЕСІЇ НА ТРАНСПОРТІ»

Лексична тема: «ТРАНСПОРТ.ПРОФЕСІЇ НА ТРАНСПОРТІ».

Мета: 1. Розширення знань дітей про види транспорту. 2. Закріплення узагальнюючих понять. 3. Закріплення навичок префіксального словотвору. 4. Розвиток логічного мислення. 5. Розвиток зв’язного мовлення.

 

        ЗАНЯТТЯ 49.

     «ЗВУКИ [З – ЗЬ],

    СЛОВО-ОЗНАКА»

Мета: 1. Розвиток сприйняття мовлення, слуху, уваги та мовленнєвого слуху. 2. Розвиток артикуляції та мовлення, дихання, чіткої дикції. 3. Опанувати елементами грамоти – розуміти термін «слово-ознака», вживати їх у практичних та ігрових вправах. 4. Формувати уявлення про твердість та м’якість – використовувати під час аналізу

            ЗАНЯТТЯ 50.

         «БУДІВНИЦТВО»

Лексична тема: «БУДІВНИЦТВО. ПРОФЕСІЇ НА БУДІВНИЦТВІ»

Мета: 1. Уточнення та активізація знань дітей по лексичній темі. 2. Закріплення у вимові багатоскладових слів. 3. Розвиток граматичного боку мовлення – утворення числівників у поєднанні з іменниками, закріплення навичок словотвору – утворення прикметників від іменників у значенні матеріалу. 4. Розвиток слухової уваги, вміти переказувати почуте, відповідати повним реченням.

            ЗАНЯТТЯ 51.

      «ЗВУКИ [Ц – ЦЬ]»

Мета:  1. Розвиток фонематичних процесів. 2. Розвиток зв’язного мовлення. 3. Розвиток логічного мислення, зорової уваги. 4. Розвиток лексико-граматичної будови мовлення – узгодження іменника з прикметником та дієсловом.

 

       ЗАНЯТТЯ 52.

«МІСТО МАЙСТРІВ»

Лексична тема: «Праця прикрашає людину»

Мета: 1. Розширити та закріпити знання дітей про професії. 2. Розвиток сенсоріки (кольори). 3. Розвиток фонематичних процесів. 4. Розвиток логічного мислення.5. Розвиток зв’язного мовлення. 6. Вчити читати склади і слова. 7. Закріплення порядкової лічби.

            ЗАНЯТТЯ  53.

«РАННЯ ВЕСНА. ПЕРШІ КВІТИ. МАМИНЕ СВЯТО»

Лексична тема: « РАНННЯ ВЕСНА. ПЕРШІ КВІТИ»

Мета: 1. Розширення та збагачення словника, розширення лексичних меж по темі. 2. Розвиток зв’язного мовлення. 3. Утворення прикметників у найвищому ступені. 4. Розвиток логічного мислення.

 

                 ЗАНЯТТЯ 54.

                  «ЗВУК [Ш]»

Мета: 1. Розвиток сприйняття мовлення: слухової уваги та мовленнєвого слуху. 2 . Розвиток артикуляційного та голосового, дихального апарату, розвивати чітку дикцію. 3. Опанування елементами грамоти – вчити розуміти терміни «слово», «звук», «склад». 4. Розвивати фонематичне сприймання,  уявлення, елементарні навички фонем. Аналізу та синтезу

 

         ЗАНЯТТЯ 55.

          «ЗВУК [Ж]»

Мета: 1. Розвиток сприйняття мовлення: слухової уваги та мовленнєвого слуху . 2 . розвиток артикуляційного та голосового, дихального апарату, розвивати чітку дикцію. 3. Опанування елементами грамоти – вчити розуміти терміни «слово», «звук», «склад». 4. Розвивати фонематичне сприймання,  уявлення, елементарні навички фонем. Аналізу та синтезу

             ЗАНЯТТЯ 56.

«ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ПРИЙМЕННИКІВ НА - ПІД»

Лексична тема: «У світі мистецтв»

Мета: 1.Вчити дітей розрізняти значення прийменників НА-ПІД. 2. Правильно вживати їх у мовленні. 3. Вчити складати речення по двом опорним словам і прийменнику.

          ЗАНЯТТЯ 57.

            «ЗВУК [Ч]»

Мета: 1. Розвиток сприйняття мовлення: слухової уваги та мовленнєвого слуху. 2. Розвиток артикуляційного та голосового, дихального апарату, розвивати чітку дикцію. 3. Опанування елементами грамоти – вчити розуміти терміни «слово», «звук», «склад». 4. Розвивати фонематичне сприймання,  уявлення, елементарні навички фонем. аналізу та синтезу.

 

              ЗАНЯТТЯ 58.

«ПРИЙМЕННИК В (У)»

Лексична тема: «Подорож до країни книжок. Бібліотека»

Мета: 1. Ознайомити дітей з прийменником У та його схемою. 2. Вправляти у правильному вживанні прийменника у називному і місцевому  відмінку.3. збагачувати словник дітей. 4. Виховувати охайність.

          ЗАНЯТТЯ 59.

           «ЗВУК [Щ]»

Мета: 1. Розвиток сприйняття мовлення: слухової уваги та мовленнєвого слуху . 2 . Розвиток артикуляційного та голосового, дихального апарату, розвивати чітку дикцію. 3. Опанування елементами грамоти – вчити розуміти терміни «слово», «звук», «склад». 4. Розвивати фонематичне сприймання,  уявлення, елементарні навички фонем. аналізу та синтезу.

 

           ЗАНЯТТЯ 60.

«Весняні зміни в світі тварин, птахів, комах»

Лексична тема: «весняні зміни в світі тварин, птахів»

Мета: 1. Збагатити знання дітей про фауну рідного краю. 2. Виховувати бережливе ставлення до природи. 3. Закріпити навички словотвору- утворення назв дитинчат. 4. Закріплення антонімії. 5. Розвиток зв’язного мовлення – складати речення за даним початком.

 

          ЗАНЯТТЯ 61.

            «ЗВУК [Й]»

Мета: 1. Виховання чіткої артикуляції. 2. Розвиток фонематичних процесів (аналізу, синтезу, уяви). 3. Закріплення навичок підбору слів до схеми. 4. Закріплення поняття «Наголос». 5. Розвиток зв’язного мовлення. 6. Попередження дисграфії.

 

                ЗАНЯТТЯ 62.

              «КОСМОС»

Лексична тема: «НАШ ВСЕСВІТ»

Мета: 1. Розширення лексичних меж. 2. Закріплення вживання родових значень прикметника. 3. Практичне засвоєння форм іменника орудного відмінка у значенні знаряддя дії. 4. Орієнтація в просторі і на обмеженій площині. 5. Закріплення порядкової прямої та оберненої лічби. 6. Закріплення умінь відповідати на запитання простими поширеними реченнями з прийменниками або без них. 7. Закріплення навичок словотвору.

 

            ЗАНЯТТЯ 63.

         «ЗВУКИ [Л – ЛЬ]»

Мета: 1. Розвиток сприйняття мовлення: слухової уваги та мовленнєвого слуху . 2 . розвиток артикуляційного та голосового, дихального апарату, розвивати чітку дикцію. 3. Опанування елементами грамоти – вчити розуміти терміни «слово», «звук», «склад». 4. Розвивати фонематичне сприймання,  уявлення, елементарні навички фонем. Аналізу та синтезу

         ЗАНЯТТЯ 64

       «ВЕЛИКДЕНЬ»

Лексична тема: «Великдень. Традиції»

Мета: 1. Збагачення знань дітей про традиції рідного краю. 2. Виховання чіткої вимови. 3 . Розвиток зв’язного мовлення. 4. Засвоєння нетрадиційного прийому «мнемотехніки»  при переказі художнього твору.

           ЗАНЯТТЯ 65.

       «ЗВУКИ [Р - РЬ]»

Мета: 1. Розвиток сприйняття мовлення: слухової уваги та мовленнєвого слуху . 2 . Розвиток артикуляційного та голосового, дихального апарату, розвивати чітку дикцію. 3. Опанування елементами грамоти – вчити розуміти терміни «слово», «звук», «склад». 4. Розвивати фонематичне сприймання,  уявлення, елементарні навички фонем. аналізу та синтезу.

          ЗАНЯТТЯ 66.

                «Хліб»

Лексична тема: «СІЛЬГОСПРОБОТИ. ХЛІБ»

Мета: 1. Формування домінуючого типу асоціативних зв’язків. 2. Закріплення розуміння та породження логіко-граматичних конструкцій. 3. Узгодження закінчень іменників і прикметників у різних відмінках. 4. Переказ казки з опорою на серію малюнків. 5. Закріплення синонімії.

 

ЗАНЯТТЯ 67.

 

«ЗВУК [В]. ПОНЯТТЯ «СЛОВО»

 • 1. Розвиток сприйняття мовлення: слухової уваги та мовленнєвого слуху (фонематичний, звуковисотний, ритмічний слух. Сприйняття темпу, сили голосу). 2 . Розвиток артикуляційного апарату. 3. Опанування елементами грамоти – вчити розуміти терміни «слово», «звук», «склад». 4. Розвивати фонематичне сприймання,  уявлення, елементарні навички фонем. аналізу та синтезу.

ЗАНЯТТЯ 68.

 

«Україна – РІДНИЙ КРАЙ»

Лексична тема: «Україна – рідний край. Символи України»

 • 1. Поглиблення знань дітей про символіку України, звичаї, традиції. 2. Збагачення словника дітей словами з минулого. 3. Закріплення синонімії та антонімії. 4. Розвиток зв’язного мовлення – складання невеличкої розповіді з опорою на наочність.

ЗАНЯТТЯ 69.

 

«ЗВУК [Ф]»

Мета: 1. Розвиток сприйняття мовлення: слухової уваги та мовленнєвого слуху . 2 . Розвиток артикуляційного та голосового, дихального апарату, розвивати чітку дикцію. 3. Опанування елементами грамоти – вчити розуміти терміни «слово», «звук», «склад». 4. Розвивати фонематичне сприймання,уявлення, елементарні навички фонем, аналізу та синтезу.

ЗАНЯТТЯ 70.

 

«ПРИЙМЕННИК ПІД»

Лексична тема: «Здорове тіло – здоров’я дитини»

Мета: ознайомити дітей з маленьким словом ПІД та його схемою. Навчити чути та вживати у мовленні. Складати з ним словосполучення і речення.

ЗАНЯТТЯ 71.

 

«ЗВУК [Г]»

 • 1. Розвиток сприйняття мовлення: слухової уваги та мовленнєвого слуху. 2 . Розвиток артикуляційного апарату. 3. Опанування елементами грамоти – вчити розуміти терміни «слово», «склад». 4. Розвивати фонематичне сприймання,  уявлення, елементарні навички фонем. Аналізу та синтезу. 5. Вживати слова з цими звуками під час виконання практичних ігрових вправ.

ЗАНЯТТЯ 72.

          «КОМАХИ»

Лексична тема: «Царство комах»

 • 1. Ознайомлення дітей з природою водоймищ та узбережжя. 2. Складати прості поширені речення з опорою на наочність. 3. Формування слухового контролю за звуковим оформленням ізольованого слова. 4. Формувати художню виразність дитячого мовлення. 5. Закріплення понять «праворуч-ліворуч, вгорі-внизу». 6. Формування у дітей просторової уяви.

 

        ЗАНЯТТЯ 73.

           «ПОСУД»

Лексична тема: «ПРЕДМЕТИ ПОБУТУ ТА ВЖИТКУ. ПОСУД»

Мета: 1. Розширювати та збагачувати словник дітей. 2. Удосконалення граматичного строю мовлення: утворення і правильне використання форм знахідного відмінку іменника, утворення відносних прислівників.  3. Вправляти у навичках словотвору: утворювати  іменники за допомогою суфікса –ниц- із значенням вмістилища. 4. Розвиток зв’язного мовлення – утворення та вживання простих розповсюджених речень, утворення складно-підрядних речень зі сполучником «тому що».

                 ЗАНЯТТЯ 74.

           «ВЕЛИКДЕНЬ»

Лексична тема: «Великдень»

Мета: 1. Закріплення знань дітей про свято Великодня, його символіку, обряди та звичаї. 2. Розвивати духовно-моральне мислення. 3. Розвиток зв’язного мовлення – переказ казки, вивчення вірша. 4. Закріпити на практичному рівні прийом мнемотехніки. 5. Розвиток темпу мовлення, голосового апарату, діалогічного мовлення, активізувати словниковий запас. 6. Закріпити навички читання слів, приказок, розв’язування ребусів.      

 

              ЗАНЯТТЯ 75.

             «БІЛЯ РІЧКИ»

Лексична тема: «Риби. Земноводні. Плазуни»

Мета: 1. Ознайомлення дітей з природою водоймищ та узбережжя. 2. Складати прості поширені речення з опорою на наочність. 3. Формування слухового контролю за звуковим оформленням ізольованого слова. 4. Формувати художню виразність дитячого мовлення. 5. Закріплення понять «праворуч-ліворуч, вгорі-внизу». 6. Формування у дітей просторової уяви.

 

          ЗАНЯТТЯ 76.

«ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ [Г-К-Х]»

Мета: 1. Закріплення артикуляції задньоязикових звуків. 2. Розвиток фонематичних процесів (уваги, уяви, аналізу). 3. Попередження дисграфії. 4. Розвиток пам’яті, уваги, логічного мислення.

               ЗАНЯТТЯ 77.

          «ДЕНЬ МАТЕРІ»

Лексична тема: «День Матері»

Мета: 1. Розширювати лексичні межі. 2. Поповнити словниковий запас дітей словам-ознаками. 3. Розвивати зв’язне мовлення – чітко відповідати на запитання повним реченням. 4. Вправляти у навичках складання описової розповіді. 4. Утворювати ласкаву форму іменників, закріпити навички словотвору та словозміни.

           ЗАНЯТТЯ 78.

«ЗВУК [С]. СЛОВО-ДІЯ»

Мета: 1. Виховання правильної артикуляції. 2. Розвиток фонематичних процесів(уваги, сприймання, аналізу. слуху).  3. Вивчення поняття «слово-дія». 4. Попередження дисграфії. 5. Розвиток уваги, мислення, пам’яті.

 

 

               ЗАНЯТТЯ 79.

«ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ПРИЙМЕННИКІВ З-ПІД – З»

Лексична тема:  «ВУЛИЦЯ. ПДР»

Мета: 1. Вчити розрізняти прийменники з-під та з. 2. Правильно їх вживати з іменниками в родовому відмінку. 3. Вчити дітей аналізувати речення і складати його схему.

      ЗАНЯТТЯ 80.

«ЗВУК [З]. СЛОВО-ОЗНАКА»

Мета: 1. Розвиток фонематичних процесів (слуху. уваги, аналізу, сприймання). 2. Розвиток пам’яті, уваги, мислення. 3. Вивчення поняття «слово-ознака». 4. Розвиток зв’язного мовлення – складання розповсюдженого простого речення з однорідними членами.

           ЗАНЯТТЯ 81.

Лексична тема: «БУДІВНИЦТВО. ПРОФЕСІЇ НА БУДІВНИЦТВІ»

Мета: 1. Уточнення та активізація знань дітей по лексичній темі. 2. Закріплення у вимові багатоскладових слів. 3. Розвиток граматичного боку мовлення – утворення числівників у поєднанні з іменниками, закріплення навичок словотвору – утворення прикметників від іменників у значенні матеріалу. 4. Розвиток слухової уваги, вміти переказувати почуте, відповідати повним реченням.

                   ЗАНЯТТЯ 82.

«ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ [С-З]»

Мета:1. Розвиток фонематичних процесів (слуху, уваги, сприймання, аналізу, синтезу). 2. Аналіз слова із 5-ти звуків зі збігом приголосних. 3.Розвиток уваги, швидкості реакції. 4. Розвиток зв’язного мовлення – складати прості речення з прийменниками і схеми до них.

          ЗАНЯТТЯ  83.

              «КВІТИ»

Лексична тема: « ВЕСНЯНІ ЗМІНИ В СВІТІ РОСЛИН. КВІТИ»

Мета: 1. Закріплення формування парадигматичних зв’язків слів. 2. Практичне засвоєння форм іменника місцевого відмінка в значенні місця дії. 3. Упорядкування деформованого речення. 4. Формування слухового контролю на синтаксичному рівні. 5. Збагачення знань дітей про рослинність рідного краю. 6. Розвиток зв’язного мовлення – вивчення вірша.

             ЗАНЯТТЯ 84.

          «ЗВУК [Щ]»

Мета: 1. Виховання чіткої артикуляції. 2. Розвиток фонематичних процесів (слуху, уваги, аналізу, уяви). 3. Закріплення навичок читання і написання слів із 4-х звуків. 4. Розвиток пам’яті, уваги, мислення.

 

 

ЗАНЯТТЯ 85.

«ЗВУК [Л]. ЛІТЕРА Л»

Мета: 1. Виховання чіткої артикуляції звука. 2. Розвиток фонематичних процесів (слуху, уваги, аналізу, синтезу). 3. Закріплення навичок читання. 4. Розвиток зв’язного мовлення – складати речення, узгоджувати слова в роді і числі. 5. Розвиток мислення, пам’яті, інтелекту.6. Попередження дисграфії.

               ЗАНЯТТЯ 86.

«ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ Ж-Ч-Щ»

Мета: 1. Закріплення чіткої артикуляції шиплячих та африкатів. 2. Розвиток фонематичних процесів. 3. Закріплення навичок читання та написання слів. 4. Закріплення навичок словозміни та словотворення.

               ЗАНЯТТЯ 87.

           «ЗВУК [Р] І ЛІТЕРА Р»

Мета: 1. Виховання артикуляції звука. 2. Розвиток фонематичних процесів (слуху, уваги, аналізу, синтезу). 3. Розвиток пам’яті, мислення. 4. Засвоєння алегоричного контексту у порівнянні. 6. Закріплення навичок визначення кількості складів.

 

 

                ЗАНЯТТЯ 88.

  «БУКВИ Я, Ю, Є, Ї»

Мета: 1. Вивчення йотованих звукосполучень. 2. Закріплення набутих навичок звукового аналізу, синтезу. 3. Попередження дисграфії. 4. Закріплення навичок читання слів. 5. Розвиток уяви, мислення.

 

               ЗАНЯТТЯ 89.

«ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ [Л-Р]»

Мета: 1. Виховання чіткої артикуляції сонорів. 2. Розвиток фонематичних процесів (слуху, аналізу, уяви, синтезу, пам’яті). 3. Закріпити навички читання та написання слів із 4-5 звуків. 4. Попередження дисграфії. 5. Розуміти інструкцію до дидактичної гри.

             ЗАНЯТТЯ 90.

  «ПІДСУМКОВЕ ЗАНЯТТЯ»

Мета: 1. Закріплення вивчених звуків та букв. 2. Закріпити вміння робити звуковий аналіз слів. 3. Закріпити навички читання та написання слів. 4. Розвиток фонематичних процесів (слуху, уваги, аналізу, синтезу).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Логін: *

Пароль: *