ДНЗ №11 ”Берізка”, Ворзель
Ірпінь, Київська область

Єрмакова Юлія Миколаївна

ПЛАН РОБОТИ ЗА МІСЯЦЯМИ

Вересень – всебічне обстеження дітей.

ЖОВТЕНЬ

 

Розвиток лексичної складової мовлення

Формування граматичної сторони мовлення

Розвиток зв’язного мовлення

Удосконалення фонетико-фонематичної складової мовлення

Розвиток дрібної моторики

Розвиток психічних процесів

1

Розвиток перцептивної діяльності шляхом обстеження предметів і об’єктів.

Закріплення та уточнення категоріального значення слова (іменників, що позначають ряди однорідних предметів). Формування різних рівнев лексичного узагальнення.

Практичне засвоєння граматичної категорії числа іменників ч.р. (кабачок-кабачки, баклажан-баклажани,буряк-буряки).Засвоєння навичок словозміни (овочі-овочевий, морква-морквяний).

Розвиток розуміння смислових зв’язків між словами у реченні шляхом відповіді на питання до різних його членів. Формування і розвиток імпресивного мовлення, смислове структурування ситуації.

Формування спрямованості уваги дитини на звукове оформлення власного мовлення і мовлення оточуючих. Впізнавання та розрізнення немовленнєвих звуків на матеріалі двох контрасних звуків.

Пальчикові ігри «Дощик», «Господиня». Д\і «Чарівна торбинка», «Шнурівка», «Їжачок», штрихування, обведення контурів, трафаретів, зафарбовування.

«Впізнай за смаком», «за запахом», «Їжачок»(20), сенсоріка: «Логічний потяг» (2)

2

Закріплення та уточнення категоріального значення слова (прикметники, що позначають ряди однорідних якостей і властивостей:розмір, форма, колір.

Формування парадигматичних зв’язків між словами. Узагальнення за сенсорними ознаками – колір.

Практичне засвоєння граматичної категорії числа ім.. ж.р. типу груша-груші, слива-сливи. Засвоєння навичок словозміни: яблуко-яблучний, слива-сливовий.

Розвиток розуміння смислових зв’язків між словами у реченні шляхом відповіді на питання до різних його членів. Формування і розвиток імпресивного мовлення, смислове структурування ситуації.

Вироблення у дітей правильної артикуляції шляхом виконання статичних і динамічних вправ арт. Гімн. Із зоровою опорою.

 

Артикуляційна гімнастика, пальчикова гімнастика «помічники». «Господиня». Штрихування, зафарбовування.

«Впізнай за смаком», «за запахом», «Їжачок»(20), сенсоріка: «Логічний потяг» (2), «зиг-заг»

3

Поетапне формування узагальнювальної функції слова. Формування у імпресивному мовленні контекстуально зумовлених лексичних узагальнень на матеріалі іменників. Закріплення та уточнення категоріального значення слова (дієслів, що позначають ряди однорідних дій).

Практичне  засвоєна числа дієслів теп.ч., узгоджених з іменниками (хлопчик іде – хлопчики ідуть, дерево шелестить – дерева шелестять

Формування парадигматичних зв’язків слів між словами. Узагальнення за сенсорними ознаками: форма. Виховання потреби у мовленнєвому спілкуванні як основи формування мовленнєвої активності.

ВИХОВАННЯ правильної артикуляції голосного А. поняття «слово-дія». Визначення на початку слова.

Закріплення понять на орієнтацію в просторі (далеко-близько, високо-низько, вгорі-внизу). Орієнтація в особистому

 

4

Розвиток парадигматичних зв’язків між слвами. Узагальнення за сенсорною ознакою: величина. Розвиток знакових із семантичними одиницями мови.

Практичне засвоєння дієслів теп.ч., узгоджених з ім. Диференціація та практичне засвоєння морфолог морфо словозміни в експр. Мов. Розвиток розуміння понять «один-багато» .

Розвиток синтагматичних зв’язків між словами. Складання простих речень з опорою на наочність та запитання.

ВИХОВАННЯ правильної артикуляції голосного О. поняття «слово-ознака». Визначення на початку слова та серед інших голосних.

Вивчення понять «вчора- сьогодні». Д\і «Дрімучий ліс» (8). Порівняти дерева і кущі, групування іх за розміром, кольором.

 

ЛИСТОПАД

 

Розвиток лексичної складової мовлення

Формування граматичної сторони мовлення

Розвиток зв’язного мовлення

Удосконалення фонетико-фонематичної складової мовлення

Розвиток дрібної моторики

Розвиток психічних процесів

1

Розвиток контекстуально зумовленого значення бідний. Добір синонімів, антонімів. Формування та актуалізація варіативних значень слова в контексті.

Практичне засвоєння суфіксів ім. зі зменьшувально-пестливим значенням (-ик, -чик). Практичне засвоєння досконалих та недосконалих дієслів. Практичне засвоєння прийменниково-відмінкових конструкцій знах.в.

Розвиток парадигматичних зв’язків між словами. Формування і розвиток експресивного мовлення.

Корекція порушеної звуковимови.  Сприймання та розрізненя звуків серед інших. Постановка звуків, автоматизація і диференціація. Артикуляція звука У.

Пальчик пал ігри: «Дощик», «Піжмурки». Горіховий масаж, відокремлювання зерна. Розрізні картинки, кубіки, пазли.

Закріплення понять «Попереду-позаду» відносно себе та на картинці. Д\І «Яке зайве слово чуєш?», «Чого не стало?», «Чиє слово?» (8).

2

Розвиток парадигматичних зв’язків між словами (узагальнення). Формування слухового контролю на матеріалі слів-паронімів. Формування операції переносу значення на подібні, але не ідентичні ситуації.

Практичне засвоєння суфіксів ім.. зі зменьшувально-пестливим значенням (-к-). Практичне засвоєння досконалих та недосконалих дієслів.

Розвиток парадигматичних зв’язків між словами. Формування і розвиток експресивного мовлення

Корекція порушеної звуковимови.  Сприймання та розрізненя звуків серед інших. Постановка звуків, автоматизація і диференціація. Артикуляція звука Е.

Пальчикові ігри: «Гусак», «Кізонька». Маніпулювання зерном, ґудзиками, шнурівка, застібка. Обведення контурів, штрихування, зафарбовування. Складання пазлів, розрізних картинок.

Закріплення понять «Попереду-позаду» відносно себе та на картинці. Д\і «Хвостики» (9), «Таємничій мішечок»(19).

3

Розвиток контекстуально зумовленого значення слова добрий. Добір синонімів, антонімів. Узагальнення . підготовка до засвоєння інваріативного узагальнену за лексичного значення слова.

Практичне засвоєння суфіксів ім.. зі зменьшувально-пестливим значенням (-очк-, -ечк-). Практичне засвоєння часу дієслів. Засвоєння на практичному рівні різних типів словозміни.

Розвиток парадигматичних зв’язків між словами. Формування і розвиток експресивного мовлення

Корекція порушеної звуковимови.  Сприймання та розрізненя звуків серед інших. Постановка звуків, автоматизація і диференціація. Артикуляція звука І, И.

Пальчикові ігри: «Кізонька», «Двоє кошенят», «Коник». Складання розрізних картинок та парних, пазлів. Зафарбовування, обведення контурів, штрихування. Пальчиковий театр.

Визначення місцезнаходження тварин. Д\і «Вибір», «зникаючі фігури» (8).

4

Розвиток контекстуально зумовленого значення слова добрий. Добір синонімів, антонімів. Формування розумової операції порівняння за сенсорними ознаками.

Практичне засвоєння суфіксів ім.. зі зменьшувально-пестливим значенням (-оньк-, -еньк-). Практичне засвоєння різних типів предметно-синтаксичних значень слів.

Розвиток парадигматичних зв’язків між словами. Формування і розвиток експресивного мовлення

Корекція порушеної звуковимови.  Сприймання та розрізненя звуків серед інших. Постановка звуків, автоматизація і диференціація. Артикуляція звука А-У-О.

Пальчиков ігри: «Дощик», «Лічилка для пальців». Зафарбовування, штрихування. Пазли, розрізін картинки, шнурівка.

Д\і «Трикутники», «Конструктор» (21), «Послідовність подій», «що раніше, а шо пізніше»

ГРУДЕНЬ

 

Розвиток лексичної складової мовлення

Формування граматичної сторони мовлення

Розвиток зв’язного мовлення

Удосконалення фонетико-фонематичної складової мовлення

Розвиток дрібної моторики

Розвиток психічних процесів

1

Розвиток контекстуально зумовленого значення слова добрий. Добір синонімів, антонімів. Формування розумової операції порівняння за сенсорними ознаками.

Практичне засвоєння суфіксів іменників із значенням вмістилища (-иц, -ниц). Закріплення числа іменників, прикметників, дієслів. Практичне засвоєння різних типів предметно-синтаксичних значень слів, виражених синтаксичних морфем.

Засвоєння парадигматичних зв’язків між словами. Формування і розвиток експресивного мовлення.

Корекція порушеної звуковимови.  Сприймання та розрізненя звуків серед інших. Постановка звуків, автоматизація і диференціація. Артикуляція звука Е-И-І.

Пальчикові ігри: «Відпочинок», «Хоровод». Зафарбовування, штрихування, викладання контурів із ниток. Конструювання, пазли. Застібка, шнурівка, вишиванка.

Закріплення понять: «швидко – повільно, вгорі-внизу, праворуч-ліворуч». Д\І: «Що навколо» (20), «Магічні крістали» (22). «Крижинки» (19), «слалом». «Піраміда», «Сортування» (21)

2

Розвиток контекстуально зумовленому значення слова добрий. Кумуляція засвоєння значення. Засвоєння синонімії. Актуалізація слів-синонімів. Уточнення та диференціація значень відноно синонімії.

Практичне засвоєння суфіксів іменників зі значенням недорослості (-ен-). Закріплена числа іменників, прикметників, дієслів. Корекція граматичної сторони мовлення на основі формування та уточнення синтаксичних значень слів.

Розвиток парадигматичних зв’язків між словами. Узагальнення. Формування і розвиток експресивного мовлення.

Корекція порушеної звуковимови.  Сприймання та розрізненя звуків серед інших. Постановка звуків, автоматизація і диференціація. Голосні звуки.

Пальчикові ігри: «Піжмурки», «Помічники». Розфарбовування, штрихування, сухий басейн, шнурівка, намистинки. Пальчиковий театр.

Закріплена понять «вчора, сьогодні, завтра». Логічні завдання. Д\і «Малюнок оживи!» (19), «Відображення» (20) лото (3).

3

Розвиток контекстуально зумовленому значення слова добрий. Перенос засвоєного значення. Практичне засвоєння багатозначності слів.

Закріплена числа прикметників, узгоджених з іменником. Практичне засвоєння суфіксів іменників із значенням недорослості (-ен-). Засвоєння різних типів конструкцій.

Розвиток парадигматичних зв’язків між словами. Узагальнення. Формування і розвиток експресивного мовлення

Корекція порушеної звуковимови.  Сприймання та розрізненя звуків серед інших. Постановка звуків, автоматизація і диференціація. Артикуляція М.

Пальчикові ігри: «Білочка», «Галявина». Зафарбовування, штрихування, пазли, ґудзики, застібки, блискавки.

Д\ігри «Новий рік» (9), «Малюнок оживи», «Слід» (19). Логічні задачі.

4

Практичне засвоєння багатозначності слів. Розвиток розуміння різноманітних відтінків значення слова та його багатозначність.

Практичне засвоєння суфіксів іменників із значенням недорослості (-ат-, -ят, -к). практичне засвоєння родових значень іменника в узгодженому словосполученні з прикметником.

Розвиток парадигматичних зв’язків між словами. Узагальнення.

Корекція порушеної звуковимови.  Сприймання та розрізненя звуків серед інших. Постановка звуків, автоматизація і диференціація. Артикуляція Н.

Пальчикові ігри: «Лічилка для пальців», «Хоровод», горіховий масаж, викладання фігур, пазлів, розрізних картинок. Зафарбовування, обведення контурів.

Д\ігри «Новий рік», «Прикрашаємо ялинку», «Слід». Логічні завдання.

СІЧЕНЬ

 

Розвиток лексичної складової мовлення

Формування граматичної сторони мовлення

Розвиток зв’язного мовлення

Удосконалення фонетико-фонематичної складової мовлення

Розвиток дрібної моторики

Розвиток психічних процесів

1

Практичне засвоєння родових значень дієслова ж.р. мин.ч. в узгодженому словосполученні.

Закріплення вживання суфіксів ім. всіх родів.

Корекція сприймання та зв’язного мовлення.

Корекція порушеної звуковимови. Формування простих форм практичного звукового аналізу. Артикуляція звука Б.

Пальчикові ігри «Хоровод», «Піжмурки». Ігри з гудзиками, шнурівка, «Чарівна торбинка». Зафарбовування.

д\І «трикутники», «Конструктор» (21)

2

Практичне засвоєня родових значень прикметника узгодженого в свловосполученні. Практичне засвоєння слів протилежних за значенням, виражених різними частинами мови.

Практичне засвоєння суфіксів прикметників із значенням зовнішніх та внутрішніх якостей предмета (-ив, -н).

Вправляння в складанні монологічної розповіді з опорою на наочність.

Корекція порушеної звуковимови. Формування простих форм практичного звукового аналізу. Артикуляція звука П.

Пальчикові ігри «Хоровод», «Піжмурки». Ігри з гудзиками, шнурівка, «Чарівна торбинка». Зафарбовування, штрихування.

Логічні завдання.

3

Практичне засвоєння форм іменника в знахідному відмінку в значенні прямого об’єкту. Формування практичного морфологічного аналізу слова.

Закріплення вживання суфіксів ім. із значеням вмістилища. Формування синтагматичних зв’язків слів (дієслово + ім.. у знах.в. без прийменника).

Встановлення смислових зв’язків між словами в реченнях шляхом виконання двоскладових інструкцій. Формування самостійна ставити запитання.

Корекція порушеної звуковимови. Формування простих форм практичного звукового аналізу. Артикуляція звука Д.

Пальчикові ігри «Дощик», «Господиня». Маніпуляції з крупою. Зерном, квасолею. Викладання контурів та візерунків з крупи. Пазли, розрізні картинки.

Д\і «Неуважний гном», «Кольорова казка» (8), «Логічний потяг»

4

Формування смислового контрою за мовленням дорослих на невербальному рівні шляхом знаходження в тексті добре знайомої казки навмисне допущених помилок.

Практичне засвоєння суфіксів прикметників із значенням присвійності (-ин, -ін). практичне засвоєння форм іменників в знахідному відмінку у значенні думок та почуттів.

Корекція сприймання зв’язного (діалогічного, монологічного) мовленя, вправляння в складанні розповіді.

Корекція порушеної звуковимови. Формування простих форм практичного звукового аналізу. Артикуляція звука Т.

Пальчикові ігри «Помічниця», «Господиня». Горіховий масаж, намистинки, пересипане, переливання. Обведення контурів, штрихування.

Д\і «Неуважний гном» (8), «Уроки Білосніжки»(2), лото «Крамниця посуду».

ЛЮТИЙ

 

Розвиток лексичної складової мовлення

Формування граматичної сторони мовлення

Розвиток зв’язного мовлення

Удосконалення фонетико-фонематичної складової мовлення

Розвиток дрібної моторики

Розвиток психічних процесів

1

Розуміння та розвиток породження логіко-граматичних (інвертованих) конструкцій. Формування у експресивному мовленні контекстуально зумовлених лексичних узагальнень на матеріалі іменників.

Практичне засвоєння суфіксів прикметників із значенням присвійності (-ов).

Формування синтагматичних зв’язків слів (ім.. + прикм. Якісні та відності).

Формування фонематичного уявлення на основі слухового сприймання і слухового контролю за вимовою слів педагогом з опорою на наочність без власного промовляння. Уточнення артикуляції В.

Артикуляційна гімнастика. Пальчикові ігри «Помічники», «Молоток». Конструювання, шнурівка, вишиванка, пазли, розрізні картинки.

Д\і «Парні картинки – асоціації», «Лабіринт» (8), «слід» (20).

2

Практичне засвоєння форм іменника родового відмінку у значенні матеріалу.

Практичне засвоєння суфіксів прикметників із значенням присвійності (-ач, -яч).

Формування синтагматичних зв’язків слів (ім.. + прикм. Якісні та відносні).

Формування фонематичного уявлення на основі слухового сприймання і слухового контролю за вимовою слів педагогом з опорою на наочність без власного промовляння. Уточнення артикуляції Ф.

Пальчикові ігри «Тетері». «Гусак». Маніпулювання с зерном, намистинки. Викладання візерунків с зерна.

Д/і «Весела карусель», «Силует» (22), УВАГА.

3

Розвиток розуміння та породження логіко-граматичних (пасивних) конструкцій.

Практичне засвоєння суфіксів прикметників у значенні матеріалу (-ов, -ев).

Формування елементарного супровідного мовлення шляхом виконання одно- та двоскладових конструкцій.

Формування слухового контрою на матеріалі звуків та слів, які дитина вимовляє правильно і не змішує в мовленні. Артикуляція К.

Пальчикові ігри «Замок», «Дім». Конструювання, складання із частин цілого. Пазли, розрізні картинки.

Встановлення черговості подій. Д\і «Місто» (8), «Архітектор»(22), «Ремонт» (20).

4

Виконання дій, протилежних за значенням, їх коментування.

Практичне засвоєння форм ім.. родового відмінку у значенні відношення цілого до частини.

Формування вміння домовляти за дорослим слова та словосполучення у віршованих та пісенних текстах.

Формування слухового контрою на матеріалі звуків та слів, які дитина вимовляє правильно і не змішує в мовленні. Артикуляція Г.

Пальчикові ігри «Замок», «Дім». Конструювання, складання із частин цілого. Пазли, розрізні картинки. Обведення контурів, штрихування.

Д\І «Ми їдемо, їдемо..» (2), «Підбери колесо до машинки», «хто на чому працює», «Водний квач» (8), «Логічний потяг» (2)

БЕРЕЗЕНЬ

 

Розвиток лексичної складової мовлення

Формування граматичної сторони мовлення

Розвиток зв’язного мовлення

Удосконалення фонетико-фонематичної складової мовлення

Розвиток дрібної моторики

Розвиток психічних процесів

1

Практичне засвоєння форм іменника родового відмінку у значенні відсутності частини або цілого чашка без ручки. Формування розуміння похідних слів з різними словотворчими морфемами.

Закріплення вживання прикметників із значенням присвійності. Практичне засвоєння присвійних займенників з іменниками.

Корекція сприймання та зв’язного діалогічного та монологічного мовлення, вправляння у складанні монологічної розповіді з опорою на наочність.

Формування спрямованості уваги на фонологічну структуру слова, розвиток слухового контролю. Формування вимови і закріплення артикуляції звука Х.

Пальчикові ігри «Дощик», «Піжмурки». Викладання контурів з ниток, вишиванка та шнурівка. Трафарети, зафарбовування.

Увага, пам'ять.  Д\ігри «У кого більше» (9), «Пильне око» (8). Закріплення понять «праворуч – ліворуч».

2

Практичне вживання прийменникових конструкцій знах.в. поставила на вікно. Формування розуміння і використання у власному мовленні словотворчих морфем ім.., прикм.

Закріплення вживання прикметників у значенні матеріалу. Практичне засвоєння дієслів з префіксами зі значенням протилежності дій (за-, на-. Ви-, від-, при-)

Корекція сприймання та зв’язного діалогічного та монологічного мовлення, вправляння у складанні монологічної розповіді з опорою на наочність.

Формування слухового контролю на матеріалі звуків і слів, які дитина вимовляє правильно і не змішує у вимові. Уточнення артикуляції звука З.

 Пальчикові ігри «Замок», «лічилка для пальців». Обведення контурів, штрихування. Парні картинки, пазли, розрізні картинки, конструювання.

Увага, сприйняття. Д\і «Водний квач» (8),  «Логічний потяг».

3

Практичне засвоєння присвійних прикметників із суфіксами –ів, -ов, -ин та узгоджених їх з ім. чол.. та жін..р.

Практичне засвоєння дієслів з префіксами зі значеннями протилежності дій (під-, від-).

Корекція сприймання та зв’язного діалогічного та монологічного мовлення, вправляння у складанні монологічної розповіді з опорою на наочність.

Уточнення артикуляції приголосного С.

Пальчикові ігри «Замок», «Лічилка для пальців». Обведення контурів, штрихування. Пазли, парні картинки, розрізні картинки. Конструювання.

Пам'ять, сприйняття. Д\і «Парні картинки», «Асоціації», «Лабіринт» (8).

4

Практичне засвоєння багатозначності іменників та дієслів.

Практичне засвоєння відмінкових значень граматичних іменникових форм у дав.в. у значенні непрямого об’єкту.

Корекція сприймання та зв’язного діалогічного та монологічного мовлення, вправляння у складанні монологічної розповіді з опорою на наочність.

Формування слухового контролю на матеріалі звуків, які дитина вимовляє і не змішує у вимові. Диференціація звуків Ц.

Пальчикові ігри «Помічники», «замок». Обведення контурів та зафарбовування. Пальчиковий театр.

Уява, сприймання.

Графічні диктанти «жива клітинка». д\і «Бджілки» (22), «Юний натураліст».

КВІТЕНЬ

 

Розвиток лексичної складової мовлення

Формування граматичної сторони мовлення

Розвиток зв’язного мовлення

Удосконалення фонетико-фонематичної складової мовлення

Розвиток дрібної моторики

Розвиток психічних процесів

1

Формування смислового контролю шляхом добору слів при породженні власних мовленнєвих висловлювань.

Практичне засвоєння форм ім.. місц.в. в значенні місця дії квіти стоять на вікні.

Корекція сприймання та зв’язного діалогічного та монологічного мовлення, вправляння у складанні монологічної розповіді з опорою на наочність.

Формування слухового контролю на матеріалі слів паронімів. Автоматизація  звуків Ш.

Пальчикові ігри «Жук», «Черепашка», «Жабенятко». Викладання контурів з ниток. Пазли, парні картинки. Зафарбовування, штрихування.

Графічні диктанти «жива клітинка». Уява, пам'ять.

2

Практичне засвоєння багатозначності дієслів. Формування слухового контролю на синтаксичному рівні.

практичне засвоєння відмінкових значень граматичних іменникових форм у знахідному відмінку у значенні просторових відношень.

Вироблення вміння розглядати картину, здатності бачити головне, відповідати на запитання за її змістом.

Автоматизація  звуків Ж.

Пальчикові ігри «Замок», «Лічилка для пальців», конструктор «Їжачок», шнурівка, вишиванка. Зафарбовування, обведення контурів.

Д\і «Розкажи, покажи» (9), «Космічні подорожі» (22).

3

Формування домінуючого типу асоціативних зв’язків. Закріплення розвитку розуміння та породження логіко-граматичних конструкцій.

практичне засвоєння відмінкових значень граматичних іменникових форм у знахідному відмінку у значенні просторових відношень.

Вироблення вміння розглядати картину, здатності бачити головне, відповідати на запитання за її змістом.

Автоматизація Ч. Елементарний звуковий аналіз.

Пальчикові ігри «Калачі», «Господиня». Парні картинки, зафарбовування. Горіховий масаж, пальчиковий театр.

Д\і «пригоди Булкіна» (21), «Казковий калейдоскоп»(9), «Що із чого».

4

Формування умінь, основаних на принципі спрямованого асоціативного експерименту для відпрацювання відповідного типу семантичного зв’язку.

Практичне засвоєння відмінкових значень граматичних іменникових форм у місцевому відмінку у значенні місця дії.

Розвиток розуміння смислових зв’язків між словами у реченнях шляхом відповіді на запитання до різних його членів. Формування навичок відображеного опису на матеріалі добре знайомих дітям предметів.

Автоматизація Щ.

Пальчикові ігри «Черепашка», «Жабенятко», «Ніжки». Шнурівка, флексика, конструктор «Їжачок».

Закріплення понять довгий-короткий, сьогодні-завтра, попереду-позаду. Д\і «акваріум» (9), «Морські пригоди» (22).

ТРАВЕНЬ

 

Розвиток лексичної складової мовлення

Формування граматичної сторони мовлення

Розвиток зв’язного мовлення

Удосконалення фонетико-фонематичної складової мовлення

Розвиток дрібної моторики

Розвиток психічних процесів

1

Закріплення вживання та розуміння синонімів, антонімів, багатозначності.

Практичне засвоєння іменників у кличному відмінку. Практичне засвоєння відмінкових значень граматичних іменникових форм у орудному відмінку у значенні знаряддя дії.

 Формувати вміння складати зв’язну розповідь з опорою на наочність зі збереженням структурування ситуації та правильного порядку слів у реченні на добре знайомому матеріалі.

Удосконалення артикуляції йотованих звуків. Звук Й.

Пальчикова гімнастика «Піжмурки», «Відпочинок». Д\і «Чарівна торбинка», шнурівка, вишиванка, штрихування, зафарбовування.

Д\і «Сортування» (21), «Що змінилось» (22).  «Клячики» (9)

2

Розвиток синтагматичних зв’язків (дієслово + ім.. в ор. Відм. Без прийменника). Формування слухового контролю на синтаксичному рівні.

Практичне засвоєння відмінкових значень граматичних іменникових форм у орудному відмінку у значенні сумісності.

Засвоєння складання короткої розповіді на основі бесіди за сюжетною картиною.

Уточнення артикуляції  звука Л.

Пальчикова гімнастика «Черепашка», «Коник», «Галявина». пальчиковий  театр. Шнурівка, вишиванка.

Д\і «портрети» (20), «Похвалити-посварити» (8), «Клячики»(9).

3

Практичне засвоєння багатозначних дієслів. Закріплення утворювати слова за аналогією.

Практичне засвоєння відмінкових значень граматичних іменникових форм у ор.в. у значенні місця дії за аналогією, а потім самостійно.

Самостійне складання невеличкої розповіді за сюжетною картиною.

Уточнення артикуляції Р.

Пальчикова гімнастика «Помічниця», «Господиня». Пальчиковий театр. Штрихування, зафарбовування.

Д\і «Морські пригоди» (22), «піраміда» (22), уява, увага.

4

Закріплення синтагматичних та парадигматичних зв’язків. Заміна домінуючого типу.

Розуміння питань непрямих відмінків.

Самостійне складання кінцівки казки.

Диференціація і  автоматизація всіх звуків.

Пальчикова гімнастика «Хоровод»,  «Господиня». Д\і «чарівна торбинка». Мозаїка, вишиванка.

д\і «Я рахую сам» (3), «Місто» (8), «Добре і погано», «Моя Україна» (4).

 

Логін: *

Пароль: *